Chuyên viên môi giới bất động sản

Lighthouse Members

Ngô Văn Bổn

Vice Director

Đặng Hữu Nguyên

Sales Manager

Nguyễn Thị Thanh Nga

Assistant Director

Trần Quốc Cường

Operation Manager

Hồ Gia Lượng

Vice Sales Manager

Phạm Thị Cẩm Son

Project Manager

Phạm Mỹ Hà

Accountant

Kiều Ngọc Các

Sales Leader

Trần Thái Tân

Sales Executive

Nguyễn Ngọc Hưng

Sales Executive

Võ Minh Hải

Sales Executive

Lê Thanh Hưng

Sales Executive

Tô Văn Đông

Sales Executive

Hồ Thu Thủy

Sales Administrator

Đinh Lê Việt Khanh

Operation Executive

Nguyễn Phú Tài

Operation Executive

Đỗ Quang Hưng

Technician

Nguyễn Quốc Việt

Project Executive

Đặng Hoàng Vinh

Operation Executive

Lighthouse Members

Ngô Văn Bổn

Vice Director

Đặng Hữu Nguyên

Sales Manager

Nguyễn Thị Thanh Nga

Assistant Director

Trần Quốc Cường

Operation Manager

Hồ Gia Lượng

Vice Sales Manager

Phạm Thị Cẩm Son

Project Manager

Phạm Mỹ Hà

Accountant

Kiều Ngọc Các

Sales Leader

Trần Thái Tân

Sales Executive

Nguyễn Ngọc Hưng

Sales Executive

Võ Minh Hải

Sales Executive

Lê Thanh Hưng

Sales Executive

Tô Văn Đông

Sales Executive

Hồ Thu Thủy

Sales Administrator

Đinh Lê Việt Khanh

Operation Executive

Nguyễn Phú Tài

Operation Executive

Đỗ Quang Hưng

Technician

Nguyễn Quốc Việt

Project Executive

Đặng Hoàng Vinh

Operation Executive

HOTLINE

BỘ PHẬN KINH DOANH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Top
© Copyright 2019-2024 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HẢI ĐĂNG.